ติดต่อเรา


หากท่านพบปัญหาในการใช้บริการต่างๆ หรือต้องการส่งข้อเสนอแนะ สามารถส่งรายละเอียดให้เราได้ที่นี่

LCC LOGOV

โครงการ “การวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาแนวทางการปรับตัวสู่เมืองคาร์บอนตำอย่างยังยืน (Greenhouse Gas Analysis and Adaptation for Sustainable Low Carbon City)”


หน่วยวิจัยเพือการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

239 ถนน ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

053 942 086