สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก


ในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเราสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้หลายวิธีหลักๆก็เห็นจะเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และประหยัดเพราะว่าพลังงานที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กว่าจะมาถึงให้เราได้ใช้นั้นต้องผ่านกระบวน การขั้นตอนในการ ผลิตมากมาย และแต่ละขั้นตอนก็จะ ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นมา เพราะฉะนั้นการลดใช้พลังงาน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะ โลกร้อนได้เช่นการปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้การ ใช้น้ำอย่างประหยัด การใช้จักรยานแทนรถยนต์ ในการเดินทาง ใกล้ๆ และอื่นๆอีกมากมาย